POKYNY PRE KLIENTOV

 

1. Doklady potrebné k vycestovaniu do Talianska:

  – deti od 0 do 15 rokov musia mať vlastný pas

  – klienti vo veku od 15 rokov môžu mať platný pas alebo občiansky preukaz

Všetci klienti musia mať so sebou európsku kartičku poistenca. Prosíme všetkých klientov, aby v CA najneskôr mesiac pred odchodom na dovolenku nahlásili nasledujúce údaje: MENO, RODNÉ ČÍSLO, MIESTO NARODENIA, ADRESU, ČÍSLO PASU/OP, TELEFÓNNY KONTAKT.

2. Doprava – VLASTNÁ. Odporúčaná trasa: Bratislava, Viedeň, Tarvisio. Udine, Benátky – smer Ravenna, Lido Estensi.

Cesta od slovenských hraníc trvá cca 11 až 12 hodín. Klient je zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu. V prípade neskorého príchodu do pobytového miesta z dôvodov technických, dopravných či vyššej moci, nevzniká klientovi nárok na náhradu nečerpaných služieb. Bližšie informácie získajú klienti pri preberaní voucheru – ubytovacieho poukazu.

3. Nástupný deň – Klienti, ktorí majú zakúpené pobyty v karavanoch, mobilhausoch alebo murovaných bungalovoch Marina, sa hlásia s dokladmi a voucherom – ubytovacím poukazom na recepcii. Klienti, ktorí majú zakúpený pobyt v apartmánoch alebo vilách, sa budú hlásiť popoludní spolu s delegátom v apartmánovej agentúre. Tel. číslo delegáta je uvedené na voucheri (pobytovom poukaze). Ubytovanie do karavanov prebieha od 10 hodiny do 20.00 hod.V ostatných ubytovacích zariadeniach (mobilhausoch, apartmánoch a vilách) prebieha ubytovanie od 16.00 hod do 20.00 hod.

V kempingu MARE E PINETA je každý deň v časovom rozpätí od 13.00 do 15.00 hod. siesta a od 23.00 do 7.00 hod. nočný pokoj. Počas nich nie je možný vjazd ani výjazd áut do ani z kempu, ani jazdenie po kempe.

4. Ubytovanie – v deň príchodu prosíme klientov, aby skontrolovali svoje ubytovacie zariadenie. V prípade zistenia poškodenia, nekompletnosti alebo iných závad, je potrebné ihneď o tejto skutočnosti informovať delegáta. Za každé poškodenie alebo stratu inventáru zodpovedá  klient. Pri odchode prosíme klientov odovzdať zariadenie kompletné podľa zoznamu inventára. Každé poškodenie alebo strata inventáru budú uhrádzané z kaucie, ktorú klienti vyplatia delegátovi pri príchode. Výška kaucie: 50 Eur/ karavan. Ostatné ubyt. zariadenia – 100 Eur kaucia. Ak si klient neprevezme pri odchode kauciu, zaniká mu právo na neskoršie vyrovnanie..

Odchádzajúci klienti musia v deň odchodu opustiť ubytovacie zariadenie a kemping do 10. hodiny rannej. Klienti z apartmánov a viliek ich opúšťajú do 9. hodiny.

5. Strava –kempoví klienti, ktorí majú objednanú stravu chodia do výdajného stánku označeného delegátom v určenú hodinu a konzumujú ju vo vlastnom ubytovacom zariadení, prípadne na mieste na to určenom, z riadov ich ubytovacieho zariadenia.  Po konzumácii si klienti umyjú použitý riad sami.

6. Delegát – je zástupcom cestovnej agentúry v zahraničí a je klientom k dispozícii denne v čase informačných hodín. Počas výmenného dňa zabezpečuje preberanie a odovzdávanie ubytovacích zariadení, sprostredkúva predaj fakultatívnych výletov, poskytuje informácie, v prípade úrazu alebo choroby pomáha pri vybavovaní vyšetrenia u lekára.

7. Rôzne – nakoľko sa jedná o pobyt v prírode, je v kempe možnosť výskytu drobného hmyzu a komárov najmä vo večerných hodinách. Preto je potrebné si so sebou priniesť repelentné prípravky.  Prosíme klientov udržiavať ubytovacie zariadenie a jeho okolie čisté a vyhadzovať odpadky do vlastných vreciek, prípadne nádob a tieto čo najčastejšie vyprázdňovať do veľkých kontajnerov, čím sa vyhnú náhodnému vábeniu rôznych druhov hmyzu (muchy, osy, ovady).

Počas pobytu prosíme klientov, aby si dávali pozor na svoje osobné veci a nosili pri sebe len potrebné množstvo peňazí a aby rešpektovali nočný, prípadne popoludňajší pokoj. Počas pobytu môžu nastať nepredvídané udalosti, ktoré sú súčasťou bežného života – výpadky elektriny, teplej alebo studenej vody, cestné defekty, drobné poranenia, náhla zmena počasia a pod. Veríme, že  aj v prípade takýchto drobných nežiaducich situácií si dokážete udržať dobrú náladu.

Tu sú tipy, čo si nezabudnúť okrem iného zbaliť: zápalky, sáčky na odpadky, utierky, hubky a prípravok na riad, štipce na prádlo, toaletný papier, repelenty, repelent do elektrickej zásuvky, plachtu na prikrytie čelného skla auta (u klientov, ktorí budú bývať v kempe), posteľné prádlo (u klientov, ktorí budú bývať v apartmánoch, vilách alebo karavanoch).

8. Platobnou jednotkou v Taliansku je EUR – Väčšina obchodov a inštitúcií prijíma medzinárodné karty VISA a MASTER CARD.

9. Prosíme klientov o dodržiavanie colných predpisov platných pri cestovaní do i zo zahraničia.